Båten har ligget slik i nesten ett år. Ber kommunen ta affære

foto