Derfor sier politikerne nei til å betale for TV2-program