Siste om død person: Kan ha sammenheng med omtalt savnet-sak