Debatt: Ble kruttet funnet opp på Fjære Grendehus?

foto