Debatt: Vi kan ikke bruke penger på å lage en kanal i sentrum. Kanaler får andre ta seg av

foto