Har ikke kontroll på brannen. Sivilforsvaret bistår

foto