Politiet gjør klart til markering – biblioteket velger å stenge

foto