Skal finne en god metode for varsling av ulykker på motorvei