Bakke fortsatt på inntekts- og formuetoppen i Risør