Mens andre båtbyggere sliter har dette firmaet hatt nok et suksessår

foto