Barnelege Skjærvik har saksøkt staten - nå er datoen for rettssaken klar