Hun ville legge ned barneskolen: Politikerne sier nei