Skrenset inn i bil, løp fra stedet og skyldte på kamerat

foto