150.000 til fargeundersøkelse – byen kan bli annet enn hvit

foto