Steinerskolen får utvide, kristen friskole fikk nei