Lagmannsretten behandler Viggo Kristiansens begjæring om å bli løslatt

foto