Satser 68 mill. på batteriteknologi ved UiA i Grimstad