Tjenna i Tvedestrand holdt på å flomme over igjen

foto