29,4 millioner kroner til utbedring av flaskehals

foto