UDI kunngjør strengere krav for permanent oppholdstillatelse

foto