Barn med russkader får bedre hjelp: – Det styrker hele det barnemedisinske miljøet