Omstridt omsorgsselskap gikk fra solid overskudd til kraftig underskudd

foto