- Vi har aldri tidligere opplevd noe liknende

foto