Avdekket grove brudd på det kjente eventyrhotellet