Brann i leilighet på Langbryggen: Omfattende røykskader i bygget