Over 16 millioner i pluss: Froland vil ut av verstingliste

foto