Krever umiddelbar stans i flytteprosess: – Oppleves som en belastning