Kultursenter blir 30 millioner kroner dyrere enn planlagt