Den katolske skolen i Arendal ga renoveringsjobben til pavens landsmenn

foto