HKH Kronprinsessens tale på torvet i Kristiansand 16. mars 2002