Skattebyråkrater greier ikke å finne ut om trebåter er kultur