Nordmann blant de fengslede i København byrett

foto