Skuddoffer: – Jeg kan ikke forstå det. Det gir ingen mening