Åtte trakk seg: Disse vil bli ny kommunedirektør i Grimstad