Utbrudd i fengselet: Slik er smittesituasjonen nå

foto