Innsigelse mot hytteplan: Krevde bedre sikring av «hemmelig fugl»

foto