Omsider får de beviset på at de er klare for yrkeslivet - sjekk hele listen