Kontrollutvalget: - Håper noen har lært av Hove-saken