Denne butikken får prikkvarsel: – Personen som står oppgitt som styrer arbeider ikke der lenger

foto