Slik lyder jungelordet: «Livet i dyrehagen stopper ikke opp, selv om dørene er stengt»