Mistet luftvåpen ut av kasse. Det utløste full politiaksjon i Grimstad