Flere farevarsler, mye snø og moderate trafikkproblemer

foto