– Denne viltovergangen duger ikke, Nye Veier!

foto