Kjøpte fylkets største handelspark for 450 millioner kroner