Ønsker fiberutbygging i uthavn av internasjonal klasse:– Et uønsket element i området

foto