Innstiller avganger: Snart går denne bare i helgene