Sparket en polititjenestemann, forsøkte å slå en annen