Eldre mann som forsvant fra bo- og omsorgssenter er funnet