Dette møtte dem på ulykkesstedet: Alle fem var inne i bilvraket

foto