Retten felte bryggelaget for tildeling av båtplasser

foto